TS öğrencilerine verilecek ürünler

Türkçe (Dil ve Anlatım)
Edebiyat (Türk Edebiyatı)
Matematik-1
Geometri
Tarih-1
Tarih-2
Coğrafya-1
Coğrafya-2
Felsefe
Psikoloji, Sosyoloji, Mantık
YGS için ayrıca Fizik-1, Kimya-1 ve Biyoloji de alabilir.

Reklamlar

Üniversiteye Hazırlıkta hangi puan türü hangi ürünleri kullanacak?

MF için mevcut sistemde sayısallara verilen ürünler
TM için mevcut sistemde eşit ağırlıkçılara verilen ürünler
TS için mevcut sistemde sözellere verilen ürünler kullanılacaktır.

ÖSYM Başkanı: Puanlama ders temelli olarak yapılacak

İkinci aşamadaki sınavlarda mesela bir Fen puanı, Sayısal, Sözel ya da Eşit Ağırlıklı puan olmayacak. Aday hangi sınava girmişse o sınavdaki tüm derslerin puanı hesaplanacak. Mesela bir Fizik, bir Kimya, bir Biyoloji puanı olacak.